České vysoké učení technické v Praze je jednou z největších a nejstarších technických škol v Evropě. V současnosti má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Založení ČVUT v Praze je datováno rokem 1707.