Nadace Lilie a Karla Janečkových podporuje sociální inovátory a jsou iniciátory systémových změn ve vzdělávání. Podporují zejména programy zaměřené na soft skills dětí a zároveň pomáhají realizovat inovativní projekty. Spolupráce našeho týmu s touto nadací je na bázi finanční podpory.